Preduzeće za finansijske i knjigovodstvene usluge EUROODITOR

Usluge

Preduzeće Eurooditor vodi poslovne knjige za privredna društva prema važećim propisima koji regulišu tu materiju u Republici Srbiji.

 • izrada dokumenata o registraciji firme u Poreskoj upravi pri otpočinjanju delatnosti
 • vođenje poslovnih knjiga (dnevnika, glavne knjige i pomoćnih knjiga)
 • sastavljanje svih računovodstvenih iskaza
 • kontrola knjigovodstvenih isprava pre knjiženja
 • obračun PDV-a i sastavljanje propisane poreske prijave
 • vođenje osnovnih sredstava i obračun amortizacije
 • vođenje robnomaterijalnog knjigovodstva
 • vođenje blagajne
 • obračun službenih putovanja u zemlji i inostranstvu
 • izrada potrebnih bilansa i priprema dokumenata za kredite
 • izrada završnog računa: bilans stanja, bilans uspeha, statistički aneks, poreski bilans i poreska prijava poreza na dobit, a kod srednjih pravnih lica i izveštaj o tokovima gotovine i izveštaj o promenama kapitala, kao i napomene uz finansijske izvestaje
 • obračun zarada sa pripadajućim poreskim prijavama i virmanima
 • izrada PPP obrasca
 • izrada obrasca M-4 radi upisa staža zaposlenima
 • obračun ugovora o delu, autorskih ugovora, zakupa i sl. sa poreskim prijavama
 • obračun kamata po svim osnovama
 • informisanje klijenata o aktuelnim promenama zakonskih propisa
 • davanje saveta iz svih oblasti finansija posebno u pogledu vođenja finansijske politike