Preduzeće za finansijske i knjigovodstvene usluge EUROODITOR

O nama

Preduzeće Eurooditor d.o.o. je osnovano 1995. godine kao porodična firma, sa ciljem da pruži širok spektar usluga u vezi sa vodjenjem poslovnih knjiga.

Preduzeće poseduje računovodstvene programe za finansijsko poslovanje, robno – materijalno poslovanje, zarade, blagajnu, osnovna sredstva , program za obračun kamata, kao i veliki broj specijalnih programa za izradu zakonom propisanih obrazaca i poreskih prijava.

Programi i poslovanje firme prilagođeni su različitom obimu i vrsti poslovanja svakog pojedinačnog pravnog lica.

Saradnja sa velikim brojem firmi koje se bave informisanjem i edukacijom u oblasti računovodstva (Privredni savetnik, Računovodstvena praksa, Cekos, IPC…) obezbedjuje da smo uvek na izvoru informacija i upućeni u sve zakonske promene u oblasti kojom se bavimo.