Preduzeće za finansijske i knjigovodstvene usluge EUROODITOR

Prilagođeno poslovanju

Eurooditor d.o.o. je osnovan 1995. godine kao porodična firma, sa ciljem da pruži širok spektar usluga u vezi sa vođenjem poslovnih knjiga.

Posedujemo računovodstvene programe za finansijsko poslovanje, robno – materijalno poslovanje, zarade, blagajnu, osnovna sredstva , program za obračun kamata, kao i veliki broj specijalnih programa za izradu zakonom propisanih obrazaca i poreskih prijava.

Više o nama ›

Naše usluge

Eurooditor vodi poslovne knjige za privredna društva prema važećim propisima koji regulišu tu materiju u Republici Srbiji.

Usluge uključuju: izrada dokumenata o registraciji firme, vođenje poslovnih knjiga, sastavljanje svih računovodstvenih iskaza, kontrola knjigovodstvenih isprava pre knjiženja, obračun PDV-a i sastavljanje propisane poreske prijave itd. Saznajte više...